Företaget

Ett företag med erfarenhet och gedigen kunskap inbyggd

I främsta rummet är Öregrund Bygg sysselsatt i Uppland, Norra Stockholmsområdet och Norrtälje kommun. Öregrundbygg AB är medlem i Sveriges byggindustrier (BI) vi är också medlemar i säkervatten och arbetar med ID-06.

Det här är Öregrund Bygg

Med lång erfarenhet inom byggbranschen beslutade Lars-Åke Jansson & Clas-Håkan Sandberg år 2004 att tillsammans starta Öregrundbygg AB. Med huvudinriktning på renoveringar, om- och tillbyggnader samt stambyten med rationellt och ekonomiskt hög kvalitet med bra arbetsmiljö.

Från starten har även Martin Jansson och Johan Karlsson varit med som arbetsledare och 2006 kom även Per Sandberg med. Dessa tre herrar har under åren blivit delägare och tagit över styrningen av bolaget. Lars-Åke Jansson har lämnat bolaget och sitt ägandeskap, även Claes-Håkan Sandberg har klivit åtsidan.

Läs mer i våran broschyr

Öregrund Bygg brf Vilsten

Affärsidé

Att specialisera oss på att utföra renoveringar, om- och tillbyggnader samt stambyten rationellt och ekonomiskt med hög kvalitet och bra arbetsmiljö för såväl dem som arbetar med uppdraget som dem som bor i huset. Omtanke skall vara en ledstjärna, information och serviceinriktad kommunikation en av hörnstenarna.

Miljö

Öregrund Bygg medverkar till en bättre miljö i samhället genom att välja miljövänliga tekniker och material samt genom att planera och samordna transporter av alla slag. Därigenom förebygger Öregrund Bygg föroreningar och begränsar belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vårt absoluta grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Kvalitet

Öregrund Byggs medarbetare har mycket stort eget ansvar. De får -och skall- självständigt fatta beslut i riktning mot kundens kvalitetsmål. Leveranssäkerhet är en nyckelfaktor. Vårt kvalitetstänkande gäller såväl de produkter som de tjänster vilka vi tillhandahåller. Hög kompetens, noggrant utförande, professionellt agerande och att hålla tidsplaner är grundkrav som våra uppdragsgivare kan ställa på oss.

Huvudkontor Östhammar

Gammelbyn 19
742 92 Östhammar

Telefon: 0173-31 450
Telefontider: helgfri mån-fre 08:00–12:00
Mail: info@oregrundbygg.se

Besöksadress Uppsala

Fyrisborgsgatan 4
754 50 Uppsala

Telefon: 018-26 50 980
Telefontider: helgfri mån-fre 08:00–12:00
Mail: info@oregrundbygg.se