Kundenkät

Öregrund Bygg Kundenkät

Med omtanke som ledstjärna är vi en byggfirma du kan lita på.

Kundenkät

Svara med 1-5 där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra

  Hur tycker ni att er ombyggnad / renovering har fungerat som helhet?

  Blev slutresultatet som ni förväntade er?

  Hur tycker ni arbetsledningen skött sig?

  Hur tycker ni yrkesarbetarna skött sig?

  Hur ser ni på Öregrundbygg AB som helhet?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.